KARATE SHOTOKAN VOL.5 KATA & BUNKAI 3.DAN KEIO

19,99

KARATE SHOTOKAN VOL.5 KATA & BUNKAI 3.DAN KEIO

Réalisateur : Mario Masberg

Acteurs : Iwamoto Akiyoshi, Suzuki Hiroo, Mashimo Kinichi, Nagura Toshihisa, Wada Koji Iwamoto Akiyoshi, Suzuki Hiroo, Mashimo Kinichi, Nagura Toshihisa, Wada Koji

Synopsis :

Durée du film : min

Langues audio : Français / Anglais / Allemand

Sous-titres :

Bonus :